Instantspeak-speak-voiceover-indtaling-logo
SPEAK - 5 TING DER HAR BETYDNING FOR PRISEN

5 ting der har betydning for prisen på speak, voiceover og indtaling

1) Mediet

2) Rettigheder

3) Antal ord

4) Alternative payoffs / tags

5) Flere spots samtidig

Instantspeak - speak voiceover indtaling, 5 tips

Mediet hvor en speak skal bruges

Den vigtigste faktor, når man prissætter en speak, voiceover eller indtaling er udnyttelsen / udbredelsen. Altså hvor og hvor længe speaken skal bruges. 


Førhen var det normalt, at en voiceover artist blev afregnet for det fysiske arbejde med at indtale speaken og så derudover en pris for udnyttelsen af speaken og givne medier i en given periode.


Hos mig får du altid en fast pris inklusiv buyout rettigheder til de valgte medier. Det betyder, at du frit kan benytte indtalingen i de medier, som vi har aftalt, for altid. Det synes jeg er nemmest for alle og mest fair.

Udbredelse og udnyttelse af speak

Der er stor forskel på, hvor stor eksponeringen er i forskellige medier og hvor længe speaken skal bruges. Et onboarding kursus for ansatte i en mindre virksomhed bruges måske af 50 personer i løbet af et par år. Et reklamespot på landsdækkende TV kan derimod ramme flere millioner mennesker i løbet af få dage. Og derfor svinger prisen også meget afhængigt af det. Her er de typiske medieområder:

 

Intern brug

Speaken anvendes udelukkende internt hos kunden. For eksempel til undervisning eller information til virksomhedens ansatte på kundens intranet


Egne SoMe kanaler / eget website

Speaken bruges på kundens egne SoMe kanaler og / eller på kundens eget website. Det kunne være en præsentationsvideo af kundes kerneprodukt eller vision


Betalt online kampagne

Speaken anvendes til betalt markedsføring på SoMe som Facebook, Instagram, TikTok eller YouTube. Typisk som reklamer inden eller under vidoen du vil se


Biograf

Speaken anvendes til markedsføring i biografen inden filmen


Broadcast - radio

Speaken bruges til markedsføring i radioen. Typisk inddeles denne kategori i lokalradio, regionalradio og landsdækkende radio


Broadcast - TV

Speaken bruges til markedsføring i TV. Typisk inddeles denne kategori i lokal-tv, regional-tv og landsdækkende tv

Alternative speak spots, cutdowns, tags, payoffs og CTA

Særligt indenfor reklamer er det meget typisk, at man indtaler flere versioner af det samme spot. Det kan bruges til at teste spottet af i forskellige kanaler og hos forskellige målgrupper. Og så skal nogle spots kunne bruges i forskellige medier, hvor længden af spottet er forskellig. Det forklarer jeg her:


Main spot

Hovedreklamen - typisk den længste, hvor alle de ønskede budkaber er med. og måske bruges der både tid på branding af produktet og så et egentligt tilbud


Cutdown

En kortere verison af main spot. Kan bruges når main spot har kørt et stykke tid eller i kanaler hvor man ikke har den fulde spotlængde til rådighed. Måske er main spot 30 sekunder og så laver man en cutdown på 15 sekunder


Tags / tag-ons

Et ekstra stykke reklame, der kan sættes på det originale spot.Typiske er der tale om et nyt tilbud, der kædes samme med brandingen fra det originale spot


Payoffs og CTAs

Det er meget typisk, at man skriver forskellige payoffs eller CTAs (call to action) så kunden kan teste de forskellige budkaber af eller præsentere dem over tid

Antal ord i en speak

Antallet af ord er som regel kun en faktor ved større og teksttunge opgaver som lydbøger og e-learning kurser. Her fastsættes prisen typisk pr ord og du opnår typisk en væsentlig rabat ved store ordmængder. Nogle foretræker at prissætte pr færdigindlæst time. Men det betyder så, at både speakeren og kunden først kender den endelige pris, når opgaven er færdigindlæst. Og at opgaver, hvor der tales langsommere bliver forholdsvis dyrere. Jeg foretrækker at prissætte pr ord. 


Hos mig betaler du en fast pris pr ord eller vi aftaler en fast pris på hele opgaven hvis du kun omtrent kender opgavens omfang. Det synes jeg er mest fair.

Instantspeak - speak voiceover indtaling

HVORDAN SKRIVER JEG DET BEDSTE SPEAK VOICEOVER MANUS?